ദൈവവും മനുഷ്യനും

അന്ന്

ആദിയിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു ആകാശ ഭൂമികൾ

രണ്ടാം ദിനമോ ജലവും

മൂന്നാം ദിവസം തരു ലതാധികളും

നാലാം ദിവസം താരങ്ങളെയും   സൂര്യ ചന്ദ്രന്മാരെയും

അഞ്ചാം   ദിനമോ പക്ഷികളും ജലജീവികളും

ആറാം ദിവസം സൃഷ്ടിച്ചു   മനുഷ്യനും ജീവജാലങ്ങളും

അനുഗ്രഹിച്ചു പുതു തലമുറകൾക്കായി

എന്നിട്ടോ ദൈവം ആഹ്ലാദചിത്തനായി വിശ്രമിച്ചു ആ ഏഴാം നാളിൽ……!

ഇന്ന്

മണലൂറ്റുകാരെ പേടിച്ചു സ്വയം ജീവനൊടുക്കിയ പുഴയും

മുളയിലെ വളര്‍ച്ച മുരടിച്ച വൃക്ഷലതാദികളും

സദാചാര പോലീസിനെ ഭയന്നു നട്ടം തിരിയുന്ന ജനവും

ദിനം പ്രതി പെറ്റു പെരുകുന്ന ആപ്പുകളും

“ലുക്ക്‌ അപ്പ്‌ ” എന്നോതി നിലവിളിക്കുന്ന കുഞ്ഞു പൈതങ്ങളും

നഗ്നയായി ഓടി വരുന്നൊരു പടുവൃദ്ധയും

നായാട്ടുകാരെ ഭയന്ന് ദേശാടനത്തിനൊരുങ്ങും പറവകളും

കൊലയും കൊള്ളിവെപ്പുമായി വരുന്നൊരു ആഘോഷങ്ങളും

പരിതപിക്കുന്നു ദൈവം ലോകത്തെ നോക്കി

അവതരിച്ചു പിന്നെ പേമാരിയായും കൊടുങ്കാറ്റായും

ശൂന്യമായ പ്രപഞ്ചം കണ്ടു ഏകനായി അലഞ്ഞു ദൈവവും

അണയാന്‍ തീരമില്ലാതെ അലറി പാഞ്ഞു കടലും………..!

nature

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s