കഴുമരം

കഴുമരത്തിലേററി ഞാനിന്നൊരു കരിഞ്ഞ സ്വപ്നത്തെ

എന്നെ നോക്കി ദഹിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണുകള്‍

മൂടി ഞാന്‍ കറുത്ത തുണിയാല്‍

എന്നെ ഞെരിച്ചമര്‍ത്തിയ കൈകള്‍ പിന്നോട്ട് കെട്ടി

ചവിട്ടിയരച്ച കാലുകള്‍ക്കേകി ചങ്ങലകളും

നിന്റെ പ്രാണന്‍ വിട്ടു പോയൊരാ നിമിഷം

പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ഞാന്‍ ഉന്മാദിനിയെ പോലെ……

പിന്നെയോ വെള്ള പുതപ്പിച്ചു കിടത്തി

തലക്കല്‍ വച്ചു കത്തിച്ചൊരു നിലവിളക്കും

നിന്റെ മരണം ഉറപ്പാക്കി കാത്തിരുന്നു

കണ്ണു ചിമ്മാതോരോ നിമിഷവും

ആട്ടിയോടിച്ചില്ല ഞാന്‍ നിന്നെ ചുറ്റിപ്പറന്ന ഈച്ചകളെ…….

ഇറക്കി കിടത്തി നിന്നെ ഒരു ശവക്കുഴിക്കുള്ളില്‍

മൂന്ന് പിടി മണ്ണിട്ട്‌ മൂടി ഒരു തുള്ളി കണ്ണീരൊഴുക്കാതെ

അതിന്‍ മേലെ നട്ടു നനച്ചു വളര്‍ത്താനൊരു

തൈമാവും വച്ചു, തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നടന്നു.

ഇനിയുറങ്ങാം സ്വസ്ഥമായി എനിക്കും നിനക്കും

പേക്കിനാവുകളില്ലാത്ത രാത്രികളുമായി……!

The_Hanging_Tree

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s